Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Solanum

Solanum nachtschade

Incl. Lycopersicon.

(For a dichotomous table for galls on Lycopersicon esculentum by Hans Roskam click here)

(For a dichotomous table for galls on Solanum by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep, zeer transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig, niet transparant; larve een made => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn groot, glashelder, niet geassocieerd met hoofdnerf => 3

2b mijn kleiner, bruinig, vaak langs de hoofdnerf of in een nerfoksel: Scrobipalpa costella

3a larve met rode lengtelijnen: Phthorimaea operculella

3b larve egaal geelgroen => 4

4a op Solanum dulcamara: Acrolepia autumnitella

4b op andere Solanum-soorten: Tuta absoluta

3a eerste mijn, of deel van de mijn, gangvormig met frass in een centrale lijn; latere blaasmijn met weinig frass:

3b eerste (deel van de) mijn niet gangvormig; blaasmijn bevat veel frass:

5a blaasmijn => 6

5b gangmijn => 7

6a eipakket bestaat uit ca 5 eieren: Pegomya hyoscyami

6b eipakket bestaaat uit ca 11 eieren: Pegomya dulcamarae

7a frass in geïsoleerde korrels; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

7b frass in sliertjes of parelsnoertjes; verpopping buiten de mijn => 8

8a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf, zijtakken boven dikke zijnerven: Liriomyza strigata

8b gang niet tegelijkertijd veervormig en bovenzijdig; meestal in kassen => 9 **

9a larve: achterspiraculum met 3 papillen => 10

9b achterspiraculum met ≥ 6 papillen => 11

10a gang sterk gekronkeld, bijna een secundaire blaas: Liriomyza trifolii

10b gang slingert los door het blad: Liriomyza sativae

11a mijn meestal in het basale deel van het blad, vaak in contact met de hoofdnerf, vaak tussen twee zijnerven, vaak eerst bovenzijdig, verderop onderzijdig: Liriomyza huidobrensis

11b mijn op een willekeurig deel van de bladschijf, zijnerven overschrijdend; gang vaak aanvankelijk onderzijdig, tenslotte bovenzijdig: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Keiferia lycopersicella; Scrobipalpa ergasima.

** Voor het met volledige zekerheid determineren van deze vier, vaak zeer schadelijke soorten, is kweken of een moleculaire aanpak noodzakelijk.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 8.v.2020