Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Amaranthus

Amaranthus amarant

(For a dichotomous table for galls on Amaranthus by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1amijn boven- of onderzijdig, gangachtig, zelden een secundaire blaas => 2

1bmijn grotendeels voldiep, meestal min of meer blaasachtig => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2amijn een kort fijn gangetje dat eindigt op een nerf; vandaar gaat de larve de stengel binnen en leeft daar als boorder: Amauromyza chenopodivora

2bmijn van begin tot eind in de bladschijf => 3

3amijn veervormig vertakt, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

3bmijn niet of onregelmatig vertakt, niet geassocieerd met de hoofdnerf => 4

4afrass in sliertjes; puparium wordt buiten de mijn gevormd: Liriomyza bryoniae

4bfrass in geïsoleerde korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5averscheidene grote blaasmijnen in verscheidene, meestal jonge, bladeren; de larve verhuist van blad naar blad via de stengel die wordt uitgehold: Delia echinata

5bde larve beperkt zich tot één blad => 6

6alarve een kleurloze made; bij begin van de mijn op het blad een eischaaltje; mijn met ondiepe gedeelten:Scaptomyza graminum

6blarve met duidelijke kop en rode vlekken of strepen; geen eischaaltje zichtbaar; mijn geheel voldiep => 7

7amijn gangachtig, vaak in dichte darmachtige kronkels; frass in brede groene banden: Chrysoesthia drurella

7bvolledig ontwikkelde mijn een primaire blaas; frass in grote zwarte klodders: Chrysoesthia sexguttella

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora versurella; Pegomya hyoscyami.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 22.vi.2020