Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Amaranthus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel dons Cladosporiaceae Cladosporium venturioides
stengel dons Plectosphaerellaceae Gibellulopsis serrae
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Cercospora brachiata
blad bladvlek Didymellaceae Ascochyta celosiae
blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta molleriana
blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta hariotiana
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Septoria smarodsii
blad bladvlek Pleosporaceae Alternaria tenuissima
blad vrijlevend onzeker Miridae Oncotylus viridiflavus
blad vrijlevend Miridae Lygus gemellatus
blad vrijlevend Miridae Lygus rugulipennis
blad vrijlevend Miridae Orthops kalmii
blad vrijlevend Miridae Orthotylus flavosparsus
blad vrijlevend Miridae Plagiognathus bipunctatus
predator Miridae Phytocoris nowickyi
wortelhals boorder onzeker Cerambycidae Plagionotus floralis
blad vrijlevend Noctuidae Heliothis peltigera
blad vrijlevend Noctuidae Spodoptera exigua
blad vrijlevend Lycaenidae Zizeeria knysna
blad vrijlevend Tetranychidae Bryobia vasiljevi
onbekend onbekend Curculionidae Lixus juncii
blad vrijlevend Chrysomelidae Cassida nebulosa
wortel boorder Chrysomelidae Chaetocnema picipes
wortel boorder Chrysomelidae Chaetocnema tibialis
stengel vrijlevend Flatidae Metcalfa pruinosa
stengel boorder Curculionidae Cosmobaris scolopacea
stengel boorder Curculionidae Cosmobaris discolor
wortel boorder Curculionidae Hypolixus pica
wortel vrijlevend larve Curculionidae Asproparthenis punctiventris
blad verborgen Crambidae Spoladea recurvalis
blad verborgen Crambidae Achyra nudalis
onbekend gal Eriophyidae Phyllocoptes amaranthi
wortel gal Curculionidae Bothynoderes affinis
stengel boorder larve Curculionidae Lixus subtilis
blad schildje Aleyrodidae Bemisia tabaci
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes ricini
blad schildje Aleyrodidae Aleuroclava similis
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus pulcher
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora vestianella
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend Aphididae Sitobion avenae
bloem gal Urocystidales Thecaphora amaranthi
blad dons Erysiphales Erysiphe celosiae
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Peronosporales Peronospora amaranthi
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza chenopodivora
blad mineerder Anthomyiidae Delia echinata
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya hyoscyami
blad mineerder Coleophoridae Coleophora versurella
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum
blad mineerder Gelechiidae Chrysoesthia drurella
blad mineerder Gelechiidae Chrysoesthia sexguttella
blad wrat Albuginales Wilsoniana amaranthi
blad wrat Albuginales Wilsoniana bliti
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
wortel gal Heteroderidae Heterodera schachtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 10.ix.2022