Hablitzia caucasiche spinazie

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a grote blaasmijn met één of meer larven (maden); veel, zwartgroene halfvervloeide frass: Pegomya hyoscyami

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017