Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Spinacia

Spinacia spinazie

(For a dichotomous table for galls on Spinacia by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1ablaasmijn, eventueel voorafgegaan door ganggedeelte => 2

1b gangmijn van begin tot einde => 7

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn in doorzicht glashelder; frass in grote zwarte klodder; larve met gechitinieerde kop (op spinazie zeldzaam): Chrysoesthis sexguttella

2bmijn in doorzicht groenig; frass groen of zwartgroen; larve een made => 3

3afrass in de vorm van veel fijne groene korrels langs de omtrek van de mijn, of op het einde van uitlopers van de blaas: Scaptomyza graminum

3bfrass zeer spaarzaam, fijne zwarte korreltjes verspreid over de mijn: Amauromyza flavifrons

3cfrass in grote onregelmatige, vaak uitgelopen groen-zwarte klompen => 4

4amijn begint bij één ei op de bovenzijde van het blad; mandibel van volgroeide larve met 1 tand: Delia echinata

4bmijn begint bij een groepje eieren aan de onderzijde; mandibel van de volwassen larve met meer tanden => 5

5amandibel van de larve met een aantal tanden, waarvan de onderste opvallend groot is: Pegomya cunicularia

5bonderste tand niet zo uitzonderlijk groot (de larve van Pegomya exilis is niet bekend) => 6

6ahoek tussen de laatste en voorlaatste tand van de mandibel bijna recht: Pegomya betae

6bhoek tussen de laatste en voorlaatste tand van de mandibel zeer scherp: Pegomya hyoscyami

7agangen ontspringen uit de bladvoet en/of hoofdnerf => 8

7bmijn zonder associatie met bladvoet of hoofdnerf => 9

8alarve solitair: Botanophila fugax

8bverscheidene larven tesamen: Delia platura

9agang gewoonlijk bovenzijdig beginnend, verderop meestal onderzijdig; meeste mijnen in het basale deel van het blad; mijn volgt vaak een eindweegs de hoofdnerf: Liriomyza huidobrensis

9bgang gewoonlijk onderzijdig beginnend, verderop bovenzijdig; mijn overal in het blad, zonder associatie met de hoofdnerf: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 4.v.2020