gewone hoornbloem, glanzige hoornbloem

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Helotiales Leptotrochila cerastiorum
bloem gal Aphididae Brachycolus cerastii
blad gal Aphididae Brachycolus stellariae
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura cerastii
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora striatipennella
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Cecidomyiidae Dasineura fructum
vrucht gal Curculionidae Sibinia subtriangulifera
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura lotharingiae
bladknop gal Eriophyidae Aceria cerastii
blad dons Peronosporales Peronospora conferta
blad dons Peronosporales Peronospora fontana
blad dons Peronosporales Peronospora paula
blad gal Triozidae Trioza cerastii
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza flavifrons
blad mineerder Anthomyiidae Delia echinata
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya flavifrons
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum
blad mineerder Tortricidae Cnephasia incertana
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsorella caryophyllacearum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia arenariae
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia melandricaulis
blad bladvlek Capnodiales Phacellium alborosellum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 25.v.2019