orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem gal onzeker Urocystidales Thecaphora saponariae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
vrucht vrijlevend onzeker Coleophoridae Coleophora striatipennella
systemisch gal Eriophyidae Aceria moehringiae
vrucht gal Microbotryales Microbotryum duriaeanum
bloem gal Microbotryales Microbotryum stellariae
blad dons Peronosporales Peronospora arenariae
blad gal Aphididae Brachycolus stellariae
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza flavifrons
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya flavifrons
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya holosteae
blad mineerder Coleophoridae Coleophora chalcogrammella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora moehringiae
blad mineerder Curculionidae Oreorrhynchaeus alpicola
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum
blad mineerder Gelechiidae Caryocolum alsinella
blad mineerder Gelechiidae Caryocolum moehringiae
blad mineerder Tortricidae Cnephasia incertana
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsorella caryophyllacearum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia arenariae
stengel boorder Anthomyiidae Delia florilega
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia melandricaulis
stengel vrijlevend Aphididae Macrosiphum stellariae
blad vrijlevend Aphididae Myzus certus
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 19.vii.2019