kartuizer anjer

synoniem: Dianthus atrorubens, carthusianorum subsp. atrorubens, sanguineus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel gal Gelechiidae Caryocolum schleichi
bloem gal Urocystidales Thecaphora saponariae
vrucht boorder larve Curculionidae Sibinia vittata
vrucht boorder larve Curculionidae Sibinia subelliptica
vrucht boorder larve Curculionidae Sibinia phalerata
bloem vrijlevend Aphididae Aphidura pujoli
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora dianthi
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura dianthi
bloem gal Microbotryales Microbotryum carthusianorum
bloem gal Microbotryales Microbotryum dianthorum
bloem gal Microbotryales Microbotryum shykoffianum
blad bladvlek Capnodiales Mycosphaerella dianthi
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza flavifrons
blad mineerder Coleophoridae Coleophora musculella
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces dianthi
blad wrat telia Pucciniales Puccinia arenariae
stengel gal Gelechiidae Caryocolum leucomelanella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 17.i.2020