Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Gypsophila

Gypsophila gipskruid

(For a dichotomous table for galls on Gypsophila by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gang- en/of blaasmijn => 2

1b vlekmijn; larve mineert vanuit een transportable zak => 10

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve boort ook de stengel: Delia echinata

2b larve leeft uitsluitend als bladmineerder => 3

3a gangmijn van begin tot eind => 4

3b (uiteindelijk) een primaire blaasmijn => 7

4a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

4b verpopping extern; ook in kassen => 5

5a larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza trifolii

5b achterspiraculum met ≥ 6 papillen => 6

6a meestal eerste deel van de gang onderzijdig, het grootste deel bovenzijdig: Liriomyza bryoniae

6b meestal begint de gang bovenzijdig, maar is het grootste deel onderzijdig: Liriomyza huidobrensis

7a larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; oudere larven leven vrij, tussen samengesponnen bladeren: Caryocolum repentis

7b larve een made, mineert levenslang => 8

8a frass poederfijn, donkergroen, vaak alleen zichtbaar na openen van de mijn; larve: achterspiraculum spits, enkelvoudig: Scaptomyza graminum

8b frass in duidelijke brokjes of korrels; achterspiraculum eindigt niet in een enkelvoudige spits => 9

8a bij het begin van de mijn een onderzijdig, ovaal eischaaltje: Pegomya flavifrons

8b geen eichaaltje zichtbaar => 9

9a korte gang, gevolgd door een grote blaas; frass zwart: Amauromyza flavifrons

9b gang naar verhouding veel langer; frass groen: Liriomyza gypsophilae

10a buisvormige bladzak => 11

10b buisvormige zijden zak => 12

11a op Gypsophila fastigiata in het laagland: Coleophora kyffhusana

11b op G. repens in het gebergte: Coleophora repentis

12a zak geheel met zandkorrrels bedekt: Coleophora niveistrigella

12b zandkorrels beperkt tot enkele lengtelijnen op de zak => 13

13a zak tot 8 mm, op G. struthium: Coleophora strutiella

13b zak tot 18 mm, op G. fastigiata, repens: Coleophora burmanni & nubivagella (aan de zakken niet te onderscheiden).

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora amellivora, vicinella (beide xenophagie?).

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 21.iv.2020