Vaccaria koekruid

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a de larve mijnt een aantal bladeren uit, en verhuist van het ene blad naar het ander als stengelboorder: Delia echinata

1b de larve beperkt zich tot één blad, boort nooit in de stengel => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gangmijn van begin tot eind, veervormig vertakt: Liriomyza strigata

2b uiteindelijk een blaasmijn = 3

3a frass als fijne zwarte korrels: Amauromyza flavifrons

3b frass poederfijn, in groene “wolken” in uithoeken van de mijn (het verdient aanbeveling de mijn te openen): Scaptomyza graminum

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017