Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vaccaria

Vaccaria koekruid

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a de larve mijnt een aantal bladeren uit, en verhuist van het ene blad naar het ander als stengelboorder: Delia echinata

1b de larve beperkt zich tot één blad, boort nooit in de stengel => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gangmijn van begin tot eind, veervormig vertakt: Liriomyza strigata

2b uiteindelijk een blaasmijn = 3

3a frass als fijne zwarte korrels: Amauromyza flavifrons

3b frass poederfijn, in groene “wolken” in uithoeken van de mijn (het verdient aanbeveling de mijn te openen): Scaptomyza graminum

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017