Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Spergularia

Spergularia schijnspurrie

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve met duidelijke, gechitiniseerde, kop => 2

1b larve een made => 6

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve zonder borstpoten: Pseudophytobius acalloides

2b borstpoten aanwezig => 3

3a lichaam donker gekleurd, grijsgroen: Cnephasia incertana

3b lichaam (grotendeels) licht gekleurd => 4

4a kop zwart: Caryocolum vicinella

4b kop lichtbruin => 5

5a lichaam met rode lengtelijn: Scrobipalpa salinella

5b geen rode lengtelijn: Scrobipalpa spergulariella

6a frass poederfijn, in groene wolken (vaak alleen te zien in een geopende mijn); larve: achterspiraculum eindigt (schijnbaar) in één papil: Scaptomyza graminum

6b frass anders; achterspiraculum met drie of meer papillen => 7

7a larve: voorspiraculum met twee papillen: Clanoneurum cimiciforme

7b voorspiraculum met meer dan twee papillen => 8

8a larve: mandibels met twee tanden => 9

8b mandibels met meer dan twee tanden => 10

9a larve: achterspiraculum met 10-16 papillen: Liriomyza strigata

9b achterpsiraculum met 5-9 papillen: Liriomyza bryoniae

10a de larve mineert in de bovenste bladeren, en verhuist van blad naar blad via de stengel; de stengeltopp verwelkt daardoor: Delia echinata

10b de larve is primair een stengelboorder, maar verhuist een enkele maal naar een blad; de stengeltop verwelkt niet: Delia florilega

Niet opgenomen in bovenstaande tabel: Botanophila depressa

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017