Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Limonium

Limonium lamsoor, zeelavendel

incl. Acantholimon, Goniolimon, Psylliostachys.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a lange, min of meer gekronkelde of gespiraliseerde gang; larve mineert levenslang => 2

1b kort gangetje; oudere larven leeft tussen samengesponnen bladeren: Lobesia neptunia

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn bovenzijdig; larve een made: Chromatomyia horticola

2b mijn voldiep; larve met gesclerotiseerde kop => 3

3a kusten van de Canarische Eilanden: Acalyptris staticis

3b kusten van met oostelije Middellandse Zee-gebied: Acalyptris lesbia, A. limonii, A. maritima (mijnen niet te onderscheiden)

De door Hering (1957a) in dit verband genoemde pyralide Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848, is, zoals hijzelf al vermoedde, geen mineerder.

Niet in de tabel opgenomen: Scrobipalpa monochromella (biologie onvoldoende beschreven).

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 15.iv.2019