Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Fallopia

Fallopia kielduizendknoop

Het oude geslacht Polygonum is opgesplitst in Bistorta, Fallopia (incl. Bilderdykia, Reynoutria), Persicaria, en Polygonum.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a grote doorschijnende blaasmijn, waarin een of meer grote maden: Pegomya setaria **

1b mijn kleiner; larve met gechitiniseerde kop, solitair => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a epidermale, zilverige gangmijn: Calybites phasianipennella (jeugdmijn)

2b mijn voldiep => 3

3a vierkante bruinige, zwak opgebolde, vouwmijn; larve verlaat na enige tijd de mijn en leeft daarna vrij in een bladrol: Calybites phasianipennella

3b kleine (< 1 cm) onregelmatige gang- of blaasmijn, meestal met rond gaatje bij begin en eind; vaak verscheidene mijnen in een blad; larven leven later vrij, veroorzaken dan venstervraat: Hypera rumicis

** De mogelijkheid bestaat dat ook Pegomya bicolor en solennis incidenteel op Fallopia optreden.

Not included in the key: Liriomyza trifolii; Monochroa sepicolella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 16.v.2019