Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Fallopia

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel vrijlevend Flatidae Metcalfa pruinosa
stengel schildje Coccidae Ceroplastes rusci
blad schildje Aleyrodidae Bemisia tabaci
zaden vrijlevend Carabidae Amara consularis
blad vrijlevend Tetranychidae Tetranychus turkestani
bloem verborgen Thripidae Dictyothrips betae
blad vrijlevend Chrysomelidae Gastrophysa viridula
blad bladvlek Pleosporaceae Macrosporium convolvuli
systemisch dons Sclerotiniaceae Botrytis cinerea
blad bladvlek Cucurbitariaceae Pyrenochaeta convolvuli
blad bladvlek Didymellaceae Ascochyta volubilis
blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta polygonorum
blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta polygonorum
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Passalora avicularis
blad bladvlek Acrodontiella fallopiae
blad vrijlevend imago onzeker Apionidae Protapion nigritarse
blad vrijlevend imago Curculionidae Curculio glandium
vrucht vrijlevend Lygaeidae Kleidocerys resedae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend Noctuidae Dypterygia scabriuscula
blad vrijlevend Erebidae Orgyia antiqua
blad vrijlevend Lycaenidae Celastrina argiolus
blad vrijlevend Geometridae Timandra comae
blad vrijlevend Chrysomelidae Gastrophysa polygoni
blad vrijlevend Tenthredinidae Ametastegia equiseti
blad vrijlevend larve Curculionidae Pelenomus quadrituberculatus
wortel gal onzeker Curculionidae Bothynoderes affinis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora pratella
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora therinella
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Coleophoridae Coleophora cecidophorella
bloem gal Microbotryales Microbotryum anomalum
blad dons Peronosporales Peronospora polygoni-convolvuli
blad gal zelden Cecidomyiidae Wachtliella persicariae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya setaria
blad mineerder Curculionidae Hypera rumicis
blad mineerder Gelechiidae Monochroa sepicolella
blad mineerder Gracillariidae Calybites phasianipennella
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat aecia onzeker Pucciniales Puccinia phragmitis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia polygoni
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend Psyllidae Aphalara itadori
stengel dons Erysiphales Erysiphe polygoni
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 7.ii.2024