Persicaria duizendknoop

Het oude geslacht Polygonum is opgesplitst in Bistorta, Fallopia (incl. Reynoutria), Persicaria, en Polygonum.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a kleine, bruine vouwmijn: Calybites phasianipennella

1b gangmijn: Chromatomyia horticola

1c blaasmijn, eventueel voorafgegaan door gang => 2

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a grote blaasmijn, niet door een gang voorafgegaan; larven gregair; aan begin van de mijn meestal een groepje langgerekte eischaaltjes => 3

2b blaasmijn, voorafgegaan door een fijne gang; larve solitair; bij begin van de mijn geen eischaaltje: Agromyza polygoni

3a larve: mandibel met enkele fijne tandjes: Pegomya bicolor

3b mandibel met ± 3 grote tanden: Pegomya solennis **

** Het is aannemelijk dat ook Pegomya setaria, die primair mineert bij Fallopia-soorten, wel eens zal voorkomen op Persicaria; die is dan niet te onderscheiden van P. solennis.

Niet in de tabel opgenomen: Mantura rustica.

mod 7.vi.2019