Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Persicaria

Persicaria duizendknoop

Het oude geslacht Polygonum is opgesplitst in Bistorta, Fallopia (incl. Reynoutria), Persicaria, en Polygonum.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a kleine, bruine vouwmijn: Calybites phasianipennella

1b gangmijn: Chromatomyia horticola

1c blaasmijn, eventueel voorafgegaan door gang => 2

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a grote blaasmijn, niet door een gang voorafgegaan; larven gregair; aan begin van de mijn meestal een groepje langgerekte eischaaltjes => 3

2b blaasmijn, voorafgegaan door een fijne gang; larve solitair; bij begin van de mijn geen eischaaltje: Agromyza polygoni

3a larve: mandibel met enkele fijne tandjes: Pegomya bicolor

3b mandibel met ± 3 grote tanden: Pegomya solennis **

** Het is aannemelijk dat ook Pegomya setaria, die primair mineert bij Fallopia-soorten, wel eens zal voorkomen op Persicaria; die is dan niet te onderscheiden van P. solennis.

Niet in de tabel opgenomen: Mantura rustica.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 7.vi.2019