orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bladknop vrijlevend Eriophyidae Aceria sawatchense
blad gal Aphrophoridae Philaenus spumarius
onbekend vrijlevend larve Curculionidae Neophytobius granatus
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus bruchoides
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus bosnicus
blad vrijlevend larve Curculionidae Pelenomus waltoni
blad vrijlevend larve Curculionidae Pelenomus quadrituberculatus
blad vrijlevend larve Curculionidae Pelenomus quadricorniger
onbekend vrijlevend larve onzeker Curculionidae Neophytobius muricatus
onbekend vrijlevend larve onzeker Curculionidae Neophytobius quadrinodosus
stengel boorder larve Curculionidae Rhinoncus albicinctus
stengel boorder larve Curculionidae Rhinoncus perpendicularis
wortel boorder larve Curculionidae Rhinoncus inconspectus
blad vrijlevend larve onzeker Curculionidae Pelenomus commari
wortel gal onzeker Curculionidae Bothynoderes affinis
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya vanduzeei
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
stengel boorder Gelechiidae Monochroa hornigi
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Microbotryales Sphacelotheca hydropiperis
bloem gal Microbotryales Sphacelotheca polygoni-serrulati
bloem gal Microbotryales Sphacelotheca serrulati-magna
bloem gal Microbotryales Microbotryum cordae
bloem gal Microbotryales Microbotryum reticulatum
bloem gal Ustilaginales Melanopsichium pennsylvanicum
bloem vrijlevend zelden Aphididae Brachycaudus rumexicolens
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Peronosporales Peronospora polygoni
blad bladvlek Capnodiales Ramularia rubella
blad gal Aphididae Aspidaphis adjuvans
blad gal Cecidomyiidae Wachtliella persicariae
blad gal Psyllidae Aphalara borealis
blad gal Psyllidae Aphalara freji
blad gal Psyllidae Aphalara maculipennis
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya bicolor
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya solennis
blad mineerder Chrysomelidae Mantura rustica
blad mineerder Gracillariidae Calybites phasianipennella
blad wrat aecia onzeker Pucciniales Puccinia phragmitis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces polygoni-avicularis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia polygoni-amphibii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus amygdalinus
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Capitophorus hippophaes
blad vrijlevend Eriophyidae Callyntrotus polygoni
stengel dons Erysiphales Erysiphe polygoni
stengel gal zelden Coleophoridae Augasma aeratella
stengel gal onzeker Curculionidae Pelenomus velaris
wortel gal Heteroderidae Heterodera trifolii
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend Aphididae Aphis polygonata

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 6.x.2019