Polygonum varkensgras

Het oude geslacht Polygonum is opgesplitst in Aconogonon, Bistorta, Fallopia (incl. Reynoutria), Persicaria, en Polygonum.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn klein; onregelmatige gang- of blaasmijn, meestal met rond gaatje bij begin en eind; larven leven later vrij, veroorzaken dan venstervraat: Hypera rumicis

1b uiteindelijke grote blaasmijn, zonder gaatjes; larve leeft tot kort voor der verpopping in de mijn: Mantura rustica

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Niet opgenomen in de tabel: Apterona helicoidella; Chrysoesthia drurella; Cnephasia lineata; Liriomyza trifolii.

mod 11.vi.2019