orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
onbekend onbekend Pyralidae Psorosa mediterranella
blad verborgen Tortricidae Clepsis consimilana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
wortel boorder larve Curculionidae Amalus scortillum
blad vrijlevend larve Curculionidae Pelenomus quadrituberculatus
onbekend vrijlevend larve onzeker Curculionidae Neophytobius muricatus
onbekend vrijlevend larve onzeker Curculionidae Neophytobius quadrinodosus
stengel boorder larve Curculionidae Rhinoncus perpendicularis
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus bruchoides
stengel boorder larve Apionidae Perapion lemoroi
stengel gal Microbotryales Microbotryum nepalense
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
stengel boorder Gelechiidae Monochroa hornigi
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora aestuariella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Microbotryales Microbotryum aviculare
bloem gal Ustilaginales Melanopsichium austro-americanum
bloem gal Ustilaginales Melanopsichium pennsylvanicum
bloem vrijlevend zelden Aphididae Brachycaudus rumexicolens
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Peronosporales Peronospora polygoni
blad bladvlek onzeker Entylomatales Entyloma polygoni-amphibii
blad gal Aphididae Aspidaphis adjuvans
blad gal zelden Cecidomyiidae Wachtliella persicariae
blad gal Psyllidae Aphalara avicularis
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder belangrijkste Chrysomelidae Mantura rustica
blad mineerder Curculionidae Hypera rumicis
blad mineerder Psychidae Apterona helicoidella
blad mineerder Tortricidae Cnephasia lineata
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces polygoni-avicularis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus amygdalinus
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Capitophorus hippophaes
stengel dons Erysiphales Erysiphe polygoni
stengel gal Coleophoridae Augasma aeratella
wortel gal Heteroderidae Heterodera schachtii
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphum nymphaeae
blad vrijlevend Aphididae Aphis polygonata
blad vrijlevend zelden Aphididae Sitobion avenae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 4.i.2020