Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rumex

Rumex zuring

Incl. Acetosa, Acetosella.

(For a dichotomous table for galls on Rumex by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a bruine vouwmijn: Calybites phasianipennella

1b zeer klein gang- of blaasmijntje, langste as < 1 cm, meestal verscheidene in een blad: Hypera rumicis

1c gangmijn, al dan niet overgaand in een blaas => 2

1d blaasmijn zonder duidelijke begingang => 8

1e gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gang epiderminaal, zilverig: Calybites phasianipennella (jeugdmijn)

2b gang voldiep => 3

3a gang nauwelijks wijder wordend => 4

3b gang uiteindelijk sterk verbreed => 5

4a de gang beschrijft ca 5 hele of halve cirkels rondom het ei: Enteucha acetosae

4b gang niet gespiraliseerd: Adscita statices

5a larve slank, bij verstoring actief, met lichtbruine kop => 6

5b larve plomp, sloom, kop zwart => 7

6a gang bevat zeer weinig frass: Teleiopsis diffinis

6b gang bevat veel frass: Teleiopsis rosalbella

7a volwassen dier (kever): metaalgroen: Mantura chrysanthemi

7b imago staalblauw: Mantura obtusata

8a blaas vrij klein, meestal aan bladrand, met lobbige uitlopers; larve met gechitiniseerde kop; geen eischaaltje bij begin van de mijn: Mantura rustica

8b blaas groot tot zeer groot; larve maden; bij begin van de mijn een klein groepje langgerekte eischaaltjes => 9

9a larve: mandibel met enkele fijne tanden (zeldzaam): Pegomya bicolor

9b larve: mandibel met twee grote en enkele fijne tanden (zeldzaam): Pegomya vanduzeei

9c mandibel met ± 3 grote tanden (zeer gewoon): Pegomya solennis

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia asseclana, incertana; Liriomyza trifolii; Monochroa rebeli, rumicetella, sepicolella; Neofriseria peliella; Orthochaetes setiger; Pegomya haemorrhoum; Teleiopsis lunariella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 22.xi.2019