orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Gelechiidae Aroga velocella
onbekend onbekend onzeker Gelechiidae Stomopteryx remissella
stengel boorder onzeker Gelechiidae Monochroa hornigi
onbekend onbekend Gelechiidae Gladiovalva rumicivorella
blad verborgen Crambidae Sitochroa verticalis
blad verborgen Scythrididae Scythris potentillella
blad verborgen onzeker Scythrididae Scythris cicadella
blad mineerder jonge larve Gelechiidae Teleiopsis diffinis
blad vrijlevend Pyralidae Asalebria geminella
wortelhals boorder Crambidae Ostrinia palustralis
blad verborgen Tortricidae Spilonota ocellana
blad verborgen Tortricidae Clepsis spectrana
blad verborgen Tortricidae Clepsis rurinana
onbekend onbekend Tortricidae Cnephasia communana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
onbekend onbekend Tortricidae Cnephasia communana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad vrijlevend Eriophyidae Aculops kostai
blad vrijlevend onzeker Eriophyidae Aculodes mckenziei
blad gal Aphrophoridae Philaenus spumarius
stengel boorder Gelechiidae Scrobipalpa clintoni
systemisch boorder Gelechiidae Monochroa palustrella
wortel boorder Gelechiidae Monochroa tenebrella
stengel boorder larve Apionidae Perapion hydrolapathi
wortel boorder Syrphidae Cheilosia gigantea
wortel boorder larve onzeker Curculionidae Amalus scortillum
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus pericarpius
wortelhals boorder larve Curculionidae Marmaropus besseri
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus castor
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus bosnicus
wortelhals boorder larve Curculionidae Lixus neglectus
stengel boorder larve Curculionidae Lixus linearis
stengel boorder larve Curculionidae Lixus bardanae
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
stengel boorder Unknown code! belangrijkste Apionidae Perapion curtirostre
stengel boorder larve Apionidae Perapion violaceum
stengel boorder larve Apionidae Perapion oblongum
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya vanduzeei
wortel vrijlevend Aphididae Dysaphis emicis
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
wortel boorder Sesiidae Pyropteron minianiformis
wortel boorder Sesiidae Pyropteron hispanica
wortel boorder Sesiidae Pyropteron doryliformis
wortel boorder Sesiidae Pyropteron meriaeformis
wortel boorder Sesiidae Pyropteron chrysidiformis
blad bladvlek Capnodiales Ramularia pratensis
blad bladvlek Capnodiales Septoria acetosae
blad vrijlevend Aphididae Myzus ascalonicus
wortelhals vrijlevend zelden Aphididae Dysaphis foeniculus
stengel boorder Agromyzidae Amauromyza monfalconensis
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora hydrolapathella
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem boorder Cecidomyiidae Contarinia rumicina
bloem boorder Cecidomyiidae Contarinia variabilis
bloem gal Apionidae Perapion affine
bloem gal Blastocladiales Physoderma acetosellae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia acetosellae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia rumicis
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia scutati
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella rubicundula
bloem gal Microbotryales Microbotryum kuehneanum
bloem gal Microbotryales Microbotryum stygium
bloem vrijlevend Aphididae Aphis acetosae
bloem vrijlevend Aphididae Brachycaudus rumexicolens
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Peronosporales Peronospora rumicis
blad bladvlek Blastocladiales Physoderma majus
blad bladvlek Capnodiales Ramularia rubella
blad gal Aphididae Aphis rumicis
blad gal Apionidae Apion rubens
blad gal Eriophyidae Aculops macrotuberculatus
blad gal Microbotryales Microbotryum warmingii
blad gal Psyllidae Aphalara exilis
blad gal Psyllidae Aphalara grandicula
blad gal Psyllidae Aphalara nigrimaculosa
blad gal Psyllidae Aphalara polygoni
blad gal Psyllidae Aphalara purpurascens
blad gal Psyllidae Aphalara sauteri
blad gal Psyllidae Aphalara ulicis
blad gal Triozidae Trioza rumicis
blad mineerder Adelidae Neofriseria peliella
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya bicolor
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya haemorrhoum
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya solennis
blad mineerder Chrysomelidae Mantura chrysanthemi
blad mineerder Chrysomelidae Mantura obtusata
blad mineerder Chrysomelidae Mantura rustica
blad mineerder Curculionidae Hypera rumicis
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad mineerder Gelechiidae Teleiopsis lunariella
blad mineerder Gelechiidae Teleiopsis rosalbella
blad mineerder Gelechiidae Monochroa rebeli
blad mineerder Gelechiidae Monochroa rumicetella
blad mineerder Gelechiidae Monochroa sepicolella
blad mineerder Gracillariidae Calybites phasianipennella
blad mineerder Nepticulidae Enteucha acetosae
blad mineerder Zygaenidae Adscita statices
blad wrat Chytridiales Synchytrium anomalum
blad wrat Microbotryales Microbotryum goeppertianum
blad wrat Microbotryales Microbotryum parlatorei
blad wrat uredinia telia Pucciniaceae Schroeteriaster alpinus
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia phragmitis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces acetosae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces polygoni-avicularis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces tingitanus
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia biformis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia pedunculata
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia rumicicola
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces rumicis
blad wrat uredinia telia belangrijkste Pucciniales Puccinia acetosae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend Eriophyidae Epitrimerus rumicis
stengel boorder Apionidae Apion frumentarium
stengel dons Erysiphales Erysiphe polygoni
stengel gal Scathophaghidae Norellisoma spinimanum
wortelhals gal Apionidae Perapion marchicum
wortelhals vrijlevend zomergeneratie Aphididae Dysaphis radicola
wortel boorder Apionidae Apion cruentatum
wortel boorder Apionidae Apion haematodes
wortel gal Apionidae Apion rubiginosum
wortel gal Blastocladiales Physoderma ruebsaamenii
wortel gal Heteroderidae Heterodera trifolii
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortel gal Sesiidae Pyropteron triannuliformis
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Smynthurodes betae
inquiline Cecidomyiidae Dasineura rumiciola
inquiline Cecidomyiidae Lamprodiplosis rhopalothrix
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
wortel vrijlevend Aphididae Aphis rumicivora
wortel vrijlevend Aphididae Aphis etiolata
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis frangulae frangulae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphoninus staphyleae tulipaellus
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 6.ii.2020