Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rumex acetosa

veldzuring

synoniem: Acetosa pratensis

orgaanparasiteerwijzestadiumopmerkingtaxonomische groepparasiet
wortelboorderChrysomelidaeChaetocnema concinna
bladvrijlevendTenthredinidaeAmetastegia equiseti
onbekendonbekendonzekerGelechiidaeStomopteryx remissella
onbekendonbekendGelechiidaeGladiovalva rumicivorella
bladverborgenonzekerScythrididaeScythris potentillella
bladverborgenTortricidaeCnephasia incertana
bladmineerderjonge larveGelechiidaeTeleiopsis diffinis
wortelboorderGelechiidaeMonochroa tenebrella
wortelboorderlarveonzekerCurculionidaeAmalus scortillum
wortelhalsboorderlarveCurculionidaeRhinoncus pericarpius
wortelhalsboorderlarveCurculionidaeMarmaropus besseri
wortelhalsboorderlarveCurculionidaeLixus neglectus
stengelboorderlarveCurculionidaeLixus linearis
stengelboorderlarveCurculionidaeLixus bardanae
stengelboorderUnknown code!belangrijksteApionidaePerapion curtirostre
stengelboorderlarveApionidaePerapion violaceum
wortelboorderSesiidaePyropteron doryliformis
wortelgalSesiidaePyropteron triannuliformis
stengelboorderApionidaeApion frumentarium
wortelboorderSesiidaePyropteron chrysidiformis
bladbladvlekCapnodialesRamularia pratensis
bladbladvlekCapnodialesSeptoria acetosae
bloemvrijlevendAphididaeBrachycaudus rumexicolens
bladgalPsyllidaeAphalara ulicis
bladgalAphididaeAphis rumicis
bladvrijlevendzomergeneratieAphididaeAphis fabae solanella
bladvrijlevendzomergeneratieAphididaeAphis fabae fabae
bladvrijlevendzomergeneratieAphididaeAphis fabae
systemischboorderAnguinidaeDitylenchus dipsaci
bloemgalApionidaePerapion affine
bloemgalCecidomyiidaeContarinia acetosellae
bloemgalCecidomyiidaeJaapiella rubicundula
bloemgalMicrobotryalesMicrobotryum stygium
bloemvrijlevendAphididaeAphis acetosae
bladdonsPeronosporalesPeronospora rumicis
bladbladvlekBlastocladialesPhysoderma majus
bladbladvlekCapnodialesRamularia rubella
bladgalPsyllidaeAphalara exilis
bladgalPsyllidaeAphalara polygoni
bladgalTriozidaeTrioza rumicis
bladmineerderAnthomyiidaePegomya bicolor
bladmineerderAnthomyiidaePegomya haemorrhoum
bladmineerderAnthomyiidaePegomya solennis
bladmineerderChrysomelidaeMantura chrysanthemi
bladmineerderChrysomelidaeMantura obtusata
bladmineerderChrysomelidaeMantura rustica
bladmineerderCurculionidaeHypera rumicis
bladmineerderGelechiidaeMonochroa rumicetella
bladmineerderGracillariidaeCalybites phasianipennella
bladmineerderNepticulidaeEnteucha acetosae
bladmineerderZygaenidaeAdscita statices
bladwratChytridialesSynchytrium anomalum
bladwratMicrobotryalesMicrobotryum goeppertianum
bladwrataeciaPuccinialesPuccinia phragmitis
bladwrataecia uredinia teliaPuccinialesUromyces acetosae
bladwraturedinia teliabelangrijkstePuccinialesPuccinia acetosae
bladwraturedinia teliaPuccinialesUromyces rumicis
stengeldonsErysiphalesErysiphe polygoni
wortelboorderApionidaeApion cruentatum
wortelboorderApionidaeApion haematodes
bladvrijlevendAphididaeMyzus ornatus
wortelhalsvrijlevendzomergeneratieAphididaeDysaphis radicola
stengelvrijlevendAphididaeAphis craccivora

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 26.vi.2020