veldzuring

synoniem: Acetosa pratensis

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen onzeker Scythrididae Scythris potentillella
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad mineerder jonge larve Gelechiidae Teleiopsis diffinis
wortel boorder Gelechiidae Monochroa tenebrella
wortel boorder larve onzeker Curculionidae Amalus scortillum
wortelhals boorder larve Curculionidae Rhinoncus pericarpius
wortelhals boorder larve Curculionidae Marmaropus besseri
wortelhals boorder larve Curculionidae Lixus neglectus
stengel boorder larve Curculionidae Lixus linearis
stengel boorder larve Curculionidae Lixus bardanae
stengel boorder Unknown code! belangrijkste Apionidae Perapion curtirostre
stengel boorder larve Apionidae Perapion violaceum
wortel boorder Sesiidae Pyropteron doryliformis
wortel gal Sesiidae Pyropteron triannuliformis
stengel boorder Apionidae Apion frumentarium
wortel boorder Sesiidae Pyropteron chrysidiformis
blad bladvlek Capnodiales Ramularia pratensis
blad bladvlek Capnodiales Septoria acetosae
bloem vrijlevend Aphididae Brachycaudus rumexicolens
blad gal Psyllidae Aphalara ulicis
blad gal Aphididae Aphis rumicis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Apionidae Perapion affine
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia acetosellae
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella rubicundula
bloem gal Microbotryales Microbotryum stygium
bloem vrijlevend Aphididae Aphis acetosae
blad dons Peronosporales Peronospora rumicis
blad bladvlek Blastocladiales Physoderma majus
blad bladvlek Capnodiales Ramularia rubella
blad gal Psyllidae Aphalara exilis
blad gal Psyllidae Aphalara polygoni
blad gal Triozidae Trioza rumicis
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya bicolor
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya haemorrhoum
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya solennis
blad mineerder Chrysomelidae Mantura chrysanthemi
blad mineerder Chrysomelidae Mantura obtusata
blad mineerder Chrysomelidae Mantura rustica
blad mineerder Curculionidae Hypera rumicis
blad mineerder Gelechiidae Monochroa rumicetella
blad mineerder Gracillariidae Calybites phasianipennella
blad mineerder Nepticulidae Enteucha acetosae
blad mineerder Zygaenidae Adscita statices
blad wrat Chytridiales Synchytrium anomalum
blad wrat Microbotryales Microbotryum goeppertianum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia phragmitis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces acetosae
blad wrat uredinia telia belangrijkste Pucciniales Puccinia acetosae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces rumicis
stengel dons Erysiphales Erysiphe polygoni
wortel boorder Apionidae Apion cruentatum
wortel boorder Apionidae Apion haematodes
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus
wortelhals vrijlevend zomergeneratie Aphididae Dysaphis radicola
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 13.i.2020