Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bryonia

Bryonia heggenrank

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a klein, voldiep mijntje van onbepaalde vorm; larve met herkenbare kop en borstpoten: Cnephasia incertana

1b duidelijk bovenzijdige of onderzijdige gang, niet bijzonder klein; larve een made => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppemnwieg; flrass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

2b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes => 3

3a veervormig vertakte gang; hoofdas bovenop de hoofdnerf, zijtakken boven dikke zijnerven; larve: achterspiraculum met 9-13 papillen: Liriomyza strigata

3b gang niet veervormig, slingert vrij door het blad; achterspiraculum met 7-9 papillen: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 5.v.2018