Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cucurbita

Cucurbita pompoen

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a klein mijntje van onbestemde vorm; larve, met duidelijk kop en borstpoten, leeft later vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

1b duidelijke niet bijzonder kleine gangmijn; de larve, een made, mineert levenslang => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg; frass in losse, wijd uiteenliggende, korrels: Chromatomyia horticola

2b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes => 3

3a mijn veervormig vertakt, hoofd- en zijtaken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

3b mijn weinig en onregelmatig vertakt, zonder associatie met de bladnervatuur: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017