orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem verborgen Thripidae Frankliniella intonsa
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad dons Erysiphales Golovinomyces tabaci
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes ricini
blad schildje Aleyrodidae Bemisia tabaci
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphum rufiabdominale
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad dons Erysiphales Golovinomyces cucurbitacearum
blad dons Erysiphales Golovinomyces orontii
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Erysiphales Podosphaera xanthii
blad dons Peronosporales Pseudoperonospora cubensis
blad bladvlek Capnodiales Cladosporium cucumerinum
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
wortel vrijlevend Aphididae Rhopalosiphoninus latysiphon

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 25.xi.2019