Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coronilla

Coronilla kroonkruid

Incl. Securigera.

(For a dichotomous table for galls on Coronilla by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gang- of blaasmijn => 2

1b vlekmijn => 13

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 3

2b mijn bovenzijdig; larve een made => 10

3a de larven mineren slechts korte tijd, leven daarna vrij tussen samengesponnen plantendelen => 4

3b de larven mineren tot kort voor de verpopping => 8

4a de mijnen bevatten spinsel => 5

4b geen spinsel in de mijn => 6

5a larve: achter/onder de anus een chitineuze kam: Cnephasia asseclana

5b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

6a larve wittig, een aantal roodachtige lengetelijnen: Syncopacma cincticulella

6b geen rode lengtelijnen => 7

7a larve: kop zwart: Aproaerema anthyllidella

7b kop bruin: Syncopacma vinella

8a gangmijn overgaand in een blaasmijn => 9

8b blaasmijn zonder spoor van een begingang: Leucoptera lotella

9a overgang van gang naar blaas is abrupt: Trifurcula cryptella

9b overgang geleidelijk: Trifurcula ortneri

10a frass in een brede groene centrale band, met aan weerszijden fijne korreltjes: Liriomyza congesta

10b frass in duidelijk klompen of draadstukjes, geen groene centrale band => 11

11a gang, overgaand in een blaas => 12

11b gang van begin tot eind (eventueel een secundaire blaas): Liriomyza bryoniae

12a een groot deel van de gang volgt nauwgezet de bladrand: Phytoliriomyza variegata

12b gang (waarschijnlijk!) niet geassocieerd met de bladrand: Liriomyza coronillae

13a zak slakkenhuisvormig; gaatje in de mijn niet zuiver rond, relatief groot: Apterona helicoidella

13b zak min of meer recht; gaatje zuiver rond en relatief klein => 14

14a buisvormige bladzak => 15

14b schedezak: Coleophora fuscociliella

14c pistoolzak: Coleophora vicinella

14d samengestelde bladzak: Coleophora sisteronica

14e lapjeszak: Coleophora colutella

15a zak tweekleppig: Coleophora coronillae

15b zak driekleppig: Coleophora flaviella

Niet in de tabel opgenomen: Agromyza nana; Coleophora acrisella, oriolella (geen bladmineerder), trifariella; Liriomyza strigata.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 4.v.2020