orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia pasiuana
bloem verborgen Thripidae Kakothrips robustus
bloem verborgen Thripidae Frankliniella intonsa
vrucht boorder Tortricidae Grapholita orobana
vrucht boorder Tortricidae Grapholita lunulana
vrucht boorder Tortricidae Cydia nigricana
wortel vrijlevend larve Curculionidae Coelositona limosus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona striatellus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona sulcifrons
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona macularius
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineellus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineatus
onbekend boorder larve Apionidae Eutrichapion vorax
vrucht boorder larve onzeker Apionidae Eutrichapion ervi
blad gal Aphididae Megoura viciae
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
wortel boorder Curculionidae Hylastinus obscurus
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia orbiculata
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal zomergeneratie Cecidomyiidae Contarinia pisi
vrucht gal Curculionidae Tychius quinquepunctatus
blad dons Erysiphales Erysiphe pisi var. pisi
blad dons Peronosporales Peronospora pisi
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza huidobrensis
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza pisivora
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Agromyzidae Agromyza lathyri
blad mineerder onzeker Agromyzidae Amauromyza chamaebalani
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza flava
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces viciae-fabae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces pisi
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces striatus
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel gal voorjaarsgeneratie Cecidomyiidae Contarinia pisi
wortelhals gal Actinomycetales Rhodococcus fascians
wortel gal Heteroderidae Heterodera trifolii
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon kondoi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 30.xi.2019