Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vicia faba

tuinboon

synoniem: Faba vulgaris

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Cercospora zonata
blad vrijlevend Pentatomidae Nezara viridula
blad vrijlevend imago Curculionidae Barynotus obscurus
blad vrijlevend Erebidae Ocnogyna baetica
wortelhals vrijlevend Noctuidae Euxoa aquilina
wortel vrijlevend larve Curculionidae Coelositona limosus
bloem vrijlevend Noctuidae Xylena exsoleta
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus
blad vrijlevend Noctuidae Autographa gamma
blad vrijlevend Noctuidae Spodoptera exigua
blad vrijlevend Geometridae Apochima flabellaria
blad vrijlevend Cicadellidae Eupteryx atropunctata
vrucht boorder Chrysomelidae Serratobruchidius quinqueguttatus
vrucht boorder Chrysomelidae Bruchus atomarius
vrucht boorder Chrysomelidae Bruchus rufimanus
vrucht boorder Chrysomelidae Bruchus pisorum
vrucht boorder Chrysomelidae Bruchus tristiculus
vrucht boorder Chrysomelidae Acanthoscelides obtectus
bloem verborgen Thripidae Kakothrips robustus
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineellus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona macularius
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineatus
stengel boorder larve Curculionidae Lixus pulverulentus
stengel gal Apionidae Holotrichapion gracilicolle
vrucht boorder larve Apionidae Oxystoma pomonae
vrucht boorder larve Apionidae Oxystoma ochropus
onbekend boorder larve Apionidae Cyanapion spencii
onbekend boorder larve Apionidae Eutrichapion vorax
vrucht boorder larve Apionidae Eutrichapion ervi
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
wortel boorder Agromyzidae Melanagromyza fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal zomergeneratie Cecidomyiidae Contarinia pisi
vrucht gal Curculionidae Tychius quinquepunctatus
blad dons Erysiphales Erysiphe pisi var. pisi
blad dons Erysiphales Leveillula papilionacearum
blad dons Peronosporales Peronospora fabae
blad bladvlek Capnodiales Ramularia sphaeroidea
blad bladvlek Helotiales Botrytis fabae
blad gal Aphididae Megoura viciae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza huidobrensis
blad mineerder belangrijkste Agromyzidae Liriomyza xanthocera
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum
blad mineerder Gelechiidae Aproaerema anthyllidella
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces viciae-fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
stengel gal voorjaarsgeneratie Cecidomyiidae Contarinia pisi
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 9.ix.2022