orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
onbekend onbekend Tortricidae Cydia blackmoreana
vrucht boorder Pyralidae Etiella zinckenella
blad verborgen Tortricidae Argyrotaenia ljungiana
vrucht boorder Tortricidae Grapholita nebritana
blad verborgen Tortricidae Acleris variegana
wortel boorder Sesiidae Bembecia sirphiformis
wortel boorder Sesiidae Bembecia megillaeformis
wortel boorder Sesiidae Bembecia astragali
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora albostraminata
vrucht vrijlevend onzeker Coleophoridae Coleophora gallipennella
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora semicinerea
vrucht gal Cecidomyiidae Contarinia pulchripes
blad dons Erysiphales Erysiphe palczewskii
blad dons Erysiphales Erysiphe pseudacaciae
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Agromyzidae Phytoliriomyza variegata
blad mineerder Coleophoridae Coleophora colutella
blad wrat aecia Pucciniales Uromyces lereddei
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces caraganae
stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis
stengel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Pemphigus vesicarius
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
blad vrijlevend belangrijkste Aphididae Acyrthosiphon caraganae
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 16.i.2020