Glycyrrhiza zoethout

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a onderzijdige, epidermale, sterk gekronkelde gang, voortgezet in een onderzijdige vouwmijn; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop: Caloptilia flava

1b meestal bovenzijge, diepere, niet sterk gekronkelde gang, aan het eind niet verwijd; larve een made: Liriomyza congesta

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017