orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen onzeker Depressariidae Agonopterix scopariella
blad verborgen Gelechiidae Mirificarma cytisella
blad vrijlevend Psyllidae Arytaina putonii
blad vrijlevend Psyllidae Livilla pyrenaea
stengel boorder Nepticulidae Trifurcula calycotomella
bladknop boorder Gelechiidae Mirificarma mulinella
vrucht boorder larve Apionidae Exapion canescens
blad mineerder Apionidae Oryxolaemus flavifemoratus
blad schildje Diaspididae Aspidiotus nerii
wortel boorder Sesiidae Bembecia uroceriformis
stengel vrijlevend Psyllidae Arytainilla cytisi
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula calyocotomella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia gennadii
vrucht gal zomergeneratie Cecidomyiidae Asphondylia calycotomae
bloem gal Apionidae Protopirapion atratulum
bladknop gal voorjaarsgeneratie Cecidomyiidae Asphondylia calycotomae
blad mineerder Apionidae Oryxolaemus scabiosus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora calycotomella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter triflorella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera calycotomella
stengel gal Apionidae Protopirapion kraatzii
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis israelica
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 16.i.2020