brem

synoniem: Sarothamnus scoparius

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend imago Apionidae Exapion putoni
blad vrijlevend imago Apionidae Exapion laufferi
vrucht boorder larve Apionidae Exapion compactum
blad vrijlevend imago Apionidae Exapion elongatissimum
vrucht boorder larve Curculionidae Pachytychius sparsutus
vrucht boorder larve Apionidae Exapion fuscirostre
blad schildje Aleyrodidae Asterobemisia paveli
stengel schildje Coccidae Eulecanium tiliae
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
inquiline Cecidomyiidae Trotteria obtusa
wortel boorder Curculionidae Hylastinus obscurus
stengel vrijlevend Psyllidae Arytainilla spartiicola
blad vrijlevend Psyllidae Arytainilla spartiophila
blad vrijlevend Psyllidae Arytaina genistae
onbekend onbekend Nepticulidae Trifurcula squamatella
stengel mineerder Lyonetiidae Leucoptera spartifoliella
stengel mineerder Gracillariidae Phyllonorycter scopariella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
vrucht gal Cecidomyiidae Contarinia pulchripes
vrucht gal zomergeneratie Cecidomyiidae Asphondylia sarothamni
vrucht gal Curculionidae Tychius parallelus
stengel vrijlevend Aphididae Aphis cytisorum sarothamni
bloem gal Apionidae Protopirapion atratulum
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia anthonoma
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella sarothamni
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia pilosa
bladknop gal Cecidomyiidae Contarinia scoparii
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura tubicoloides
bladknop gal voorjaarsgeneratie Cecidomyiidae Asphondylia sarothamni
bladknop gal Eriophyidae Aceria genistae
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora viennotii
blad gal Cecidomyiidae Dasineura vallisumbrosae
blad mineerder Agromyzidae Agromyza johannae
blad mineerder onzeker Apionidae Oryxolaemus flavifemoratus
blad mineerder Chrysomelidae Bruchidius villosus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora calycotomella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora parthenogenella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora saturatella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trifariella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma cincticulella
blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx kollariella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter staintoniella
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces sarothamni
stengel gal Agromyzidae Hexomyza sarothamni
stengel gal Apionidae Pirapion immune
stengel gal Buprestidae Agrilus cinctus
stengel gal Cecidomyiidae Dasineura trotteri
stengel gal Cecidomyiidae Janetiella tuberculi
stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis
stengel gal Santalaceae Viscum album
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula immundella
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis setosa
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon parvum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel vrijlevend Eriophyidae Aculus cytisi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 14.v.2019