orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Crambidae Sitochroa verticalis
onbekend onbekend Scythrididae Scythris ridiculella
blad verborgen Depressariidae Agonopterix scopariella
blad verborgen Depressariidae Agonopterix atomella
blad verborgen onzeker Depressariidae Agonopterix pallorella
blad verborgen Gelechiidae Mirificarma interrupta
blad verborgen Tortricidae Lozotaenia cupidinana
blad verborgen Crambidae Eurrhypis pollinalis
blad vrijlevend Pyralidae Uresiphita gilvata
blad verborgen Gelechiidae Mirificarma lentiginosella
blad verborgen Gelechiidae Anarsia spartiella
blad verborgen Tortricidae Pandemis heparana
blad verborgen Gelechiidae Mirificarma lentiginosella
blad vrijlevend Psyllidae Livilla genistae
blad vrijlevend Psyllidae Livilla ulicis
blad vrijlevend onzeker Psyllidae Arytaina genistae
blad vrijlevend Psyllidae Livilla horvathi
blad verborgen Tortricidae Syndemis musculana
blad vrijlevend Tingidae Dictyonota strichocera
blad verborgen Tortricidae Grapholita lathyrana
vrucht boorder Tortricidae Cydia ulicetana
blad verborgen Tortricidae Periclepsis cinctana
vrucht boorder Tortricidae Cydia succedana
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus sarothamni
stengel gal Agromyzidae Agromyza kiefferi
bladknop boorder Gelechiidae Mirificarma mulinella
wortel vrijlevend larve Curculionidae Charagmus intermedius
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineatus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona striatellus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Charagmus gressorius
wortel vrijlevend larve Curculionidae Charagmus griseus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Andrion regensteinense
vrucht boorder larve Apionidae Exapion elongatissimum
blad vrijlevend imago Apionidae Exapion putoni
blad vrijlevend imago Apionidae Exapion laufferi
vrucht boorder larve Curculionidae Pachytychius sparsutus
onbekend boorder larve Apionidae Lepidapion curvipilosum
onbekend boorder larve Apionidae Lepidapion spartocytisi
bloem gal Apionidae Protopirapion atratulum
onbekend boorder larve Apionidae Pirapion redemptum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion corniculatum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion elongatulum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion fuscirostre
vrucht boorder larve Apionidae Exapion compactum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion formaneki
blad schildje Aleyrodidae Asterobemisia paveli
stengel schildje Coccidae Eulecanium tiliae
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
stengel gal Apionidae Protopirapion kraatzii
inquiline Eriophyidae Aculops cytisicola
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia pterospartii
vrucht gal onzeker Cecidomyiidae Asphondylia bitensis
wortel boorder Sesiidae Bembecia megillaeformis
wortel boorder Sesiidae Bembecia uroceriformis
wortel boorder Curculionidae Hylastinus obscurus
blad vrijlevend Psyllidae Arytaina devia
blad vrijlevend Psyllidae Arytaina nubivaga
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis dividens
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis modica
bloem vrijlevend Psyllidae Arytaina vittata
blad vrijlevend Psyllidae Arytainilla serpentina
blad vrijlevend Psyllidae Livilla cognata
blad vrijlevend Psyllidae Livilla radiata
blad gal Psyllidae Cacopsylla melanoneura
stengel vrijlevend Psyllidae Arytaina africana
stengel vrijlevend Psyllidae Arytainilla spartiicola
stengel vrijlevend Psyllidae Arytaina maculata
blad vrijlevend Psyllidae Arytainilla spartiophila
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula corothamni
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula chamaecytisi
stengel boorder Nepticulidae Trifurcula trasaghica
stengel gal Nepticulidae Trifurcula pallidella
onbekend onbekend Nepticulidae Trifurcula squamatella
stengel mineerder Lyonetiidae Leucoptera spartifoliella
stengel mineerder Gracillariidae Phyllonorycter scopariella
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora supinella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
bladknop gal Eriophyidae Aceria genistae
vrucht gal zomergeneratie Cecidomyiidae Asphondylia sarothamni
vrucht gal Cecidomyiidae Contarinia pulchripes
vrucht gal Curculionidae Tychius parallelus
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis cytisorum sarothamni
bloem gal Apionidae Protopirapion atratulum
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia anthonoma
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella genisticola
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella sarothamni
bladknop gal voorjaarsgeneratie Cecidomyiidae Asphondylia sarothamni
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia cytisi
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia pilosa
bladknop gal Cecidomyiidae Contarinia scoparii
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura tubicoloides
bladknop gal Cecidomyiidae Janetiella maculata
bladknop gal Eriophyidae Aceria genistae
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora viennotii
blad gal Cecidomyiidae Wachtliella niebleri
blad gal Cecidomyiidae Dasineura bursifex
blad gal Cecidomyiidae Dasineura vallisumbrosae
blad gal Eriophyidae Aculops coutierei
blad mineerder Agromyzidae Agromyza johannae
blad mineerder zelden Agromyzidae Phytomyza cytisi
blad mineerder Apionidae Oryxolaemus flavifemoratus
blad mineerder Chrysomelidae Bruchidius villosus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora calycotomella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora colutella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora parthenogenella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora saturatella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trifariella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma cincticulella
blad mineerder Gelechiidae Aproaerema anthyllidella
blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx kollariella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter cytisella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter cytisifoliae
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter cytisus
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter eugregori
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter purgantella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter spartocytisi
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter staintoniella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter triflorella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera coronillae
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera cytisiphagella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera laburnella
blad mineerder onzeker Lyonetiidae Leucoptera zanclaeella
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces fulgens
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces genistae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces sarothamni
blad wrat telia Pucciniales Uromyces pallidus
blad wrat telia Pucciniales Dicheirinia canariensis
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel gal Agromyzidae Hexomyza sarothamni
stengel gal Apionidae Pirapion immune
stengel gal Buprestidae Agrilus cinctus
stengel gal Cecidomyiidae Dasineura trotteri
stengel gal Cecidomyiidae Janetiella tuberculi
stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis
stengel gal Santalaceae Viscum album
stengel mineerder Gracillariidae Phyllonorycter estrela
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula immundella
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
inquiline Cecidomyiidae Trotteria obtusa
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis dobrovljanskyi
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis setosa
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon parvum
blad vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon caraganae
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis israelica
stengel vrijlevend Eriophyidae Aculus cytisi
blad gal Cecidomyiidae Macrolabis chamaecytisicola

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 20.i.2020