orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Tortricidae Syndemis musculana
blad vrijlevend Tingidae Dictyonota strichocera
blad verborgen Tortricidae Grapholita lathyrana
vrucht boorder Tortricidae Cydia ulicetana
blad verborgen Tortricidae Periclepsis cinctana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad verborgen Tortricidae Philedonides lunana
blad verborgen Tortricidae Sparganothis pilleriana
blad verborgen Tortricidae Argyrotaenia ljungiana
vrucht boorder Tortricidae Cydia succedana
bladknop boorder Gelechiidae Mirificarma mulinella
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona striatellus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Charagmus gressorius
wortel vrijlevend larve Curculionidae Andrion regensteinense
vrucht gal onzeker Curculionidae Tychius cuprifer
onbekend boorder larve onzeker Apionidae Lepidapion squamidorsum
onbekend boorder larve Apionidae Stenopterapion cantabricum
stengel gal larve Apionidae Lepidapion argentatum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion laufferi
onbekend boorder larve Apionidae Lepidapion squamigerum
vrucht boorder larve Curculionidae Pachytychius sparsutus
onbekend boorder larve onzeker Apionidae Lepidapion curvipilosum
onbekend boorder larve Apionidae Hemitrichapion lanigerum
onbekend boorder larve Apionidae Hemitrichapion juniperi
onbekend boorder larve Apionidae Eutrichapion rhomboidale
onbekend boorder larve Apionidae Pirapion redemptum
vrucht boorder Coleophoridae Coleophora brunneosignata
vrucht boorder larve Apionidae Exapion inexpertum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion elongatulum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion formaneki
vrucht boorder larve Apionidae Exapion compactum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion difficile
blad schildje Aleyrodidae Bemisia afer
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon ericetorum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon genistae
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
wortel boorder Sesiidae Bembecia uroceriformis
wortel boorder Sesiidae Bembecia megillaeformis
bladknop gal Eriophyidae Aceria genistae
blad vrijlevend Psyllidae Livilla monospermae
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis ochrita
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis pileolata
bloem vrijlevend Psyllidae Arytinnis umbonata
stengel vrijlevend Psyllidae Arytinnis hakani
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis modica
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis hupalupa
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis gomerae
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis occidentalis
bloem vrijlevend Psyllidae Arytinnis prognata
blad vrijlevend Psyllidae Arytinnis incuba
bloem vrijlevend Psyllidae Arytinnis fortunata
bloem vrijlevend Psyllidae Arytinnis romeria
onbekend vrijlevend Psyllidae Arytinnis menceyata
onbekend vrijlevend Psyllidae Arytinnis canariensis
bladknop vrijlevend Psyllidae Arytinnis diluta
bloem vrijlevend Psyllidae Arytinnis equitans
blad vrijlevend Psyllidae Livilla radiata
blad vrijlevend Psyllidae Livilla cognata
blad vrijlevend Psyllidae Livilla hollisi
stengel vrijlevend Psyllidae Arytinnis hakani
stengel vrijlevend Psyllidae Arytaina torifrons
stengel vrijlevend Psyllidae Arytainilla barbagalloi
blad vrijlevend Psyllidae Arytaina genistae
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula orientella
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula austriaca
onbekend onbekend onzeker Nepticulidae Trifurcula baldensis
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula cytisanthi
onbekend onbekend Nepticulidae Trifurcula etnensis
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula serotinella
onbekend onbekend onzeker Nepticulidae Trifurcula beirnei
stengel mineerder Coleophoridae Coleophora cytisanthi
stengel mineerder Lyonetiidae Leucoptera spartifoliella
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora marcarolensis
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora aetnensis
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora sardiniae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis ononidis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
systemisch gal Eriophyidae Aculus acraspis
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia bitensis
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia genistae
vrucht gal Cecidomyiidae Contarinia pulchripes
vrucht gal Curculionidae Tychius parallelus
vrucht gal Urocystidales Thecaphora genistae-tinctoriae
bloem gal Apionidae Protopirapion atratulum
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella genisticola
bloem gal Eriophyidae Phyllocoptes genistae
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia pterospartii
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura cytisi
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura scorpii
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella genistamtorquens
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad gal Cecidomyiidae Dasineura genistarum
blad mineerder Agromyzidae Agromyza johannae
blad mineerder onzeker Agromyzidae Agromyza nana
blad mineerder Agromyzidae Agromyza pulla
blad mineerder Apionidae Oryxolaemus flavifemoratus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora colutella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora genistae
blad mineerder Coleophoridae Coleophora glaseri
blad mineerder Coleophoridae Coleophora hartigi
blad mineerder Coleophoridae Coleophora onobrychiella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora pterosparti
blad mineerder Coleophoridae Coleophora sardocorsa
blad mineerder Coleophoridae Coleophora saturatella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trifariella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora vibicella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma albipalpella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma cincticulella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma suecicella
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma vinella
blad mineerder Gelechiidae Mirificarma cytisella
blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx kollariella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter bartolomella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter cerasinella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter foliolosi
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter fraxinella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter genistella
blad mineerder onzeker Gracillariidae Phyllonorycter hispanica
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter juncei
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter staintoniella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter telinella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter triflorella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera genistae
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera laburnella
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces genistae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Dicheirinia maderensis
stengel gal Agromyzidae Hexomyza sarothamni
stengel gal Apionidae Pirapion immune
stengel gal Cecidomyiidae Contarinia melanocera
stengel mineerder Lyonetiidae Leucoptera andalusica
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
onbekend mineerder Gracillariidae Phyllonorycter etnensis
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis dobrovljanskyi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon parvum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis genistae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 3.xii.2019