orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel boorder Tortricidae Dichrorampha aeratana
bladknop boorder Gelechiidae Mirificarma mulinella
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona striatellus
vrucht boorder larve Apionidae Exapion formaneki
larve Apionidae Exapion corniculatum
vrucht boorder larve Apionidae Exapion elongatulum
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum
inquiline Eriophyidae Aculops cytisicola
blad vrijlevend Psyllidae Livilla radiata
blad vrijlevend Psyllidae Livilla cognata
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula moravica
stengel Nepticulidae Trifurcula pallidella
systemisch gal Eriophyidae Aculus acraspis
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia cytisi
bladknop gal Eriophyidae Aceria cytisi
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad gal Cecidomyiidae Wachtliella niebleri
blad gal Eriophyidae Aculops coutierei
blad mineerder onzeker Agromyzidae Phytoliriomyza variegata
blad mineerder Apionidae Oryxolaemus flavifemoratus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora saturatella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trifariella
blad mineerder Gelechiidae Mirificarma cytisella
blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx kollariella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter staintoniella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera heringiella
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces fulgens
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces genistae
blad wrat telia Pucciniales Uromyces pallidus
blad vrijlevend Aphididae Ctenocallis dobrovljanskyi
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon parvum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 24.x.2019