orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Tenthredinidae Pristiphora caraganae
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
bladknop gal Eriophyidae Aceria arceosae
blad dons Erysiphales Erysiphe palczewskii
blad dons Erysiphales Erysiphe robiniae
blad dons Peronosporales Peronospora lagerheimii
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza obscura
blad mineerder Agromyzidae Aulagromyza caraganae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces caraganicola
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces punctatus
stengel gal Santalaceae Viscum album
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad gal Cecidomyiidae Dasineura sibirica
blad vrijlevend belangrijkste Aphididae Acyrthosiphon caraganae
blad vrijlevend Aphididae Therioaphis tenera
blad vrijlevend Eriophyidae Tetra caraganae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 4.xii.2019