Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dorycnium

Dorycnium valse tijm

Incl. Bonjeania

(For a dichotomous table for galls on Dorycnium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gang of blaasmijn => 2

1b vlekmijn => 7

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren; bij begin van de mijn geen eischaaltje vindbaar => 3

2b larven mineren levenslang; bij begin van de mijn, onder- of bovenzijdig, een eischaaltje => 4

3a larve donkergekleurd: Aproaerema anthyllidella

3b larve wittig, met rode lengtelijnen: Syncopacma cincticulella

4a bovenzijdige blaasmijn, zonder spoor van een begingang: Leucoptera lotella

4b duidelijke begingang => 5

5a gang van begin tot eind; gang daalt via de bladsteel af naar de stengel: Trifurcula josefklimeschi

5b de gang verwijdt zich tot een duidelijke blaas => 6

6a pop gewoonlijk in de mijn; larve: bovenzijde borststuk met aan elke zijde resp. 10, 10 en 8 setae: Trifurcula eurema

6b verpopping buiten de mijn; larve: bovenzijde borststuk met aan elke zijde resp. 13, 11 en 9 setae: Trifurcula cryptella

7a larve in een slakkenhuisvormige zak; gaatje in de mijn onregelmatig van vorm en relatief groot: Apterona helicoidella

7b larve in een min of meer rechte zak; gaatje klein, zuiver rond => 8

8a pistoolzak, met een groot pallium => 9

8b samengestelde bladzak => 10

9a zak okergeel; pallium met een paar vleugelachtige uitsteeksels: Coleophora vicinella

9b zak zwart; pallium homogeen: Coleophora spumosella

10a zak opvallend lang en slank, opgebouwd uit 7-9 bladstukjes: Coleophora bilineatella

10b zak meer gedrongen, opgebouwd uit minder bladstukjes => 11

11a zak bijna vlak, opgebouwd uit bladstukjes die loodrecht op de lengteas staan: Coleophora squamella (paragenistae)

11b zak niet zo extreem vlak, bladstukjes schever geplaatst => 12

12a mondopening min of meer opzij geplaatst => 13

12b mondopening normaal => 14

13a zak opvallend sterk gekromd: Coleophora acrisella

13b zak nauwelijks gekromd: Coleophora medelichensis

14a mondhoek ≥ 45°: Coleophora squamella

14b mondhoek 40-45°: Coleophora congeriella

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora discordella, (vergissing?), ononidella (vergissing?), oriolella (geen bladmineerder), valesianella (vergissing?).

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 26.v.2020