gewone rolklaver

synoniem: Lotus carpetanus, caucasicus, major

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Philedone gerningana
bloem verborgen Thripidae Odontothrips phaleratus
bloem verborgen Thripidae Odontothrips loti
bloem verborgen Thripidae Kakothrips robustus
vrucht boorder zelden Tortricidae Cydia ulicetana
vrucht boorder Pyralidae Pima boisduvaliella
vrucht boorder Tortricidae Cydia succedana
blad vrijlevend zomergeneratie Tortricidae Grapholita compositella
blad vrijlevend Tortricidae Aphelia viburniana
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona sulcifrons
wortel vrijlevend larve Curculionidae Coelositona cinerascens
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona waterhousi
wortel vrijlevend larve zelden Curculionidae Coelositona cambricus
vrucht boorder larve Curculionidae Pachytychius haematocephalus
onbekend boorder larve onzeker Apionidae Hemitrichapion lanigerum
vrucht boorder larve onzeker Apionidae Oxystoma subulatum
stengel boorder larve Apionidae Synapion ebeninum
stengel gal Apionidae Hemitrichapion rapulum
wortel boorder Sesiidae Bembecia himmighoffeni
wortel boorder Sesiidae Bembecia iberica
wortel boorder Sesiidae Bembecia scopigera
wortel boorder Sesiidae Bembecia ichneumoniformis
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula subnitidella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
vrucht gal Apionidae Ischnopterapion fallens
vrucht gal belangrijkste Apionidae Ischnopterapion loti
vrucht gal Apionidae Ischnopterapion plumbeomicans
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia melanopus
vrucht gal Curculionidae Tychius junceus
vrucht gal Curculionidae Tychius squamulatus
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia loti
bladknop gal Cecidomyiidae Contarinia barbichei
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella loticola
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora lotorum
blad bladvlek Capnodiales Ovularia sphaeroidea
blad gal Eriophyidae Aceria euaspis
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Coleophoridae Coleophora colutella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora discordella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora squamella
blad mineerder Gelechiidae Aproaerema anthyllidella
blad mineerder belangrijkste Gelechiidae Syncopacma taeniolella
blad mineerder Lycaenidae Polyommatus icarus
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera lotella
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula cryptella
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula eurema
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula manygoza
blad mineerder belangrijkste Scythrididae Scythris picaepennis
blad mineerder Scythrididae Scythris siccella
blad wrat Chytridiales Synchytrium alpicola
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces euphorbiae-corniculatae
stengel gal Agromyzidae Melanagromyza cunctans
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
wortelhals gal Blastocladiales Physoderma potteri
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend Aphididae Therioaphis trifolii
blad vrijlevend Aphididae Therioaphis brachytricha
bloem vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon loti
wortelhals vrijlevend Aphididae Rhopalosiphoninus heikinheimoi
stengel vrijlevend Aphididae Aphis loti
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis lotiradicis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 22.xi.2019