moerasrolklaver

synoniem: Lotus uliginosus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona cinnamomeus
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Coleophoridae Coleophora colutella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora discordella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora squamella
blad mineerder Lycaenidae Polyommatus icarus
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma taeniolella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis loti
bloem vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon loti
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona waterhousi
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona gemellatus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Coelositona cambricus
stengel boorder larve Apionidae Synapion ebeninum
blad gal Eriophyidae Aceria euaspis
bladknop gal Cecidomyiidae Contarinia barbichei
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia melanopus
stengel mineerder Nepticulidae Trifurcula subnitidella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis lotiradicis
vrucht gal Apionidae Ischnopterapion fallens
vrucht gal Apionidae Ischnopterapion modestum
vrucht gal belangrijkste Apionidae Ischnopterapion plumbeomicans
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia loti
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella loticola
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora lotorum
blad bladvlek Capnodiales Ovularia sphaeroidea
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera lotella
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula cryptella
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula eurema
blad mineerder Nepticulidae Trifurcula ridiculosa
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces euphorbiae-corniculatae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 6.vii.2019