Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Bituminaria

Bituminaria

incl. Psoralea.

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a voldiep blaasmijntje:Aproaerema anthyllidella

1b gangetje, overgaand in een voldiep blaasje; misschien alleen incidenteel een mineerder: Cnephasia longana

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 10.iv.2019