robinia

synoniem: Robinia pseudo-acacia

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel schildje Coccidae Pulvinaria regalis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineatus
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
blad vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon caraganae
stengel boorder Psilidae Chyliza leptogaster
stengel gal Rhizobiales Agrobacterium tumefaciens
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
bloem gal Aphididae Aphis cytisorum
blad dons Erysiphales Erysiphe palczewskii
blad dons Erysiphales Erysiphe pseudacaciae
blad dons Erysiphales Erysiphe robiniae
blad dons Peronosporales Peronospora cytisi
blad bladvlek Capnodiales Cladosporium robiniae
blad gal Cecidomyiidae Obolodiplosis robiniae
blad gal Eriophyidae Aculops allotrichus
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Gracillariidae Macrosaccus robiniella
blad mineerder Gracillariidae Parectopa robiniella
blad mineerder Incurvariidae Incurvaria pectinea
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
stengel gal Santalaceae Viscum album
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
blad vrijlevend Aphididae Appendiseta robiniae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 12.x.2019