hopklaver

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona cinnamomeus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona inops
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona longulus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona macularius
wortel vrijlevend larve zelden Curculionidae Sitona hispidulus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona tenuis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona humeralis
stengel boorder larve Apionidae Stenopterapion tenue
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis medicaginis
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia ononidis
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
systemisch gal Eriophyidae Aculus acraspis
vrucht gal Curculionidae Tychius junceus
bloem gal Eriophyidae Aceria plicator
bladknop gal Apionidae Holotrichapion pisi
bladknop gal Apionidae Holotrichapion pullum
bladknop gal Apionidae Protapion filirostre
bladknop gal Cecidomyiidae Asphondylia lupulinae
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura lupulinae
blad dons Erysiphales Erysiphe pisi var. pisi
blad dons Peronosporales Peronospora romanica
blad bladvlek Helotiales Pseudopeziza medicaginis
blad gal Cecidomyiidae Jaapiella medicaginis
blad gal Cecidomyiidae Jaapiella jaapiana
blad mineerder Agromyzidae Agromyza frontella
blad mineerder Agromyzidae Agromyza nana
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad mineerder Gelechiidae Aproaerema anthyllidella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter insignitella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter medicaginella
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces punctatus
blad wrat uredinia telia Pucciniales Uromyces striatus
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
wortelhals gal Blastocladiales Physoderma alfalfae
wortel gal Rhizobiales Rhizobium leguminosarum
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Pemphigus populi
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend Aphididae Therioaphis trifolii
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis coronillae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 10.vii.2019