Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ononis

Ononis stalkruid

(For a dichotomous table for galls on Ononis by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a onderzijdige vouwmijn => 2

1b vlekmijn => 3

1c mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 6

1d mijn boven- en/of onderzijdig; larve een made => 7

1e gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a pop: cremsterdoorns hebben onmiddelijk voor het eindhaakje een inkeping; abdomen-segment 10 even breed als lang: Phyllonorycter medicaginella

2b cremasterdoorns zonder inkeping op het eind; abdomen-segment 10 breder dan lang: Phyllonorycter insignitella

3a larve mineert vanuit een zak; gaatje in de mijn min of meer rond => 4

3b larve mineert niet vanuit een zak; opening in de mijn slordig => 6

4a zak slakkenhuisvormig; gaatje niet zuiver rond: Apterona helicoidella

4b zak niet slakkenhuisvormig; gaatje een zuiver cirkeltje: Coleophora ononidella

5a larve mineert vanuit een buis van spinsel, buitenop het blad: Scythris siccella

5b larve geheel vrij onder het blad: Polyommatus icarus

6a mijn aanvankeljk lineair, boven de hoofdnerf; later steeds breder worden, uiteindelijk hele blaadje innemend; larve geel tot geelgroen, blijft tot onmiddellijk voor de verpopping in de mijn: Parectopa ononidis

6b kleine rond blaasmijn; na enige tijd leven de larven vrij tussen samengesponnen bladeren; larve met witte rugstreep: Aproaerema anthyllidella

7a onderzijdige blaasmijn: Agromyza lathyri

7b gangmijn, eventueel aan het einde verwijd, maar niet tot een primaire blaas => 8

8a gang veervormig vertakt, hoofdas op de hoofdnerf: Liriomyza strigata

8b gang niet veervormig, zonder binding aan de hoofdnerf => 9

9a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

9b verpopping buiten de mijn => 10

10a frass in een brede groene middenband, met aan weerszijden fijne korreltjes: Liriomyza congesta

10b frass in zwarte sliertjes => 11

11a mijn gewoonlijk geheel boven- of onderzijdig, zelden uiteindelijk een secundaire blaas vormend: Liriomyza cicerina

11b mijn gewoonlijk aanvankeljk onderzijdig, later bovenzijdig; mijn vormt tenslotte vaak een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora cartilaginella, spumosella; Mirificarma cytisella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 12.vi.2020