basterdklaver

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona sulcifrons
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona cinnamomeus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lepidus
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona lineellus
bloem boorder larve Apionidae Protapion fulvipes
stengel boorder larve Apionidae Catapion meieri
stengel gal Apionidae Catapion seniculus
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Curculionidae Tychius junceus
vrucht gal Curculionidae Tychius picirostris
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura gentneri
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura leguminicola
bloem gal Apionidae Protapion assimile
bloem gal Eriophyidae Aceria ononidistrifolii
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora trifolii-hybridi
blad mineerder Agromyzidae Agromyza nana
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta
blad wrat Blastocladiales Physoderma trifolii
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces fallens
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces trifolii-repentis
blad wrat telia Pucciniales Uromyces flectens
blad wrat telia Pucciniales Uromyces trifolii
stengel boorder Curculionidae Hypera nigrirostris
wortel boorder Curculionidae Hylastinus obscurus
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis coronillae
stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum
blad gal Aphididae Megoura viciae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 1.vii.2019