bochtige klaver

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad mineerder Gelechiidae Syncopacma taeniolella
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona sulcifrons
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona puncticollis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Sitona ambiguus
bloem boorder larve Apionidae Protapion interjectum
vrucht boorder larve Apionidae Protapion gracilipes
stengel boorder larve Apionidae Synapion ebeninum
blad gal Cecidomyiidae Dasineura trifolii
bloem gal Eriophyidae Aceria ononidistrifolii
wortel boorder Sesiidae Bembecia fokidensis
bloem boorder Apionidae Protapion trifolii
bloem gal Apionidae Protapion assimile
bloem gal onzeker Apionidae Protapion apricans
wortel boorder Curculionidae Hylastinus obscurus
vrucht vrijlevend Coleophoridae Coleophora deauratella
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Curculionidae Tychius lineatulus
vrucht gal Curculionidae Tychius polylineatus
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura leguminicola
bloem gal Cecidomyiidae Hadrobremia longiventris
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura axillaris
blad dons Erysiphales Erysiphe pisi var. pisi
blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum
blad dons Peronosporales Peronospora trifoliorum
blad bladvlek Helotiales Pseudopeziza trifolii
blad gal Cecidomyiidae Tricholaba trifolii
blad mineerder Agromyzidae Agromyza nana
blad mineerder Gracillariidae Parectopa ononidis
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter insignitella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter nigrescentella
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces fallens
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces trifolii-repentis
blad vrijlevend Eriophyidae Aculops eximius
stengel boorder Curculionidae Hypera nigrirostris
stengel gal Apionidae Catapion seniculus
blad vrijlevend Aphididae Therioaphis subalba

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 29.i.2020