Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ostrya

Ostrya hopbeuk

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn, waaruit tenslotte een vrijwel ronde uitsnede wordt gemaakt: Incurvaria pectinea

1b gangmijn => 2

1c blaasmijn zonder uitsnede => 4

1d vouwmijn => 6

1e vlekmijn => 9

1f gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gang over de hele lengte nauwelijk breder dan de larve, volgt vaak over grote afstanden een nerf => 3

2b gang breder, onhafhankelijk van de bladnervatuur: Stigmella carpinella

3a frass in een zeer smalle centrale lijn: Stigmella microtheriella

3b frasslijn breder, 1/2 of 2/3 van de breedte van de gang: Stigmella johanssonella

4a frass in lange draden: Paracrania chrysolepidella

4b frass in korrels => 5

5a zilverige bovenzijdige blaasmijn: Phyllonorycter coryli & Ph. esperella (jonge mijnen)

5b klein rechthoekig bruinig mijntje; larve leeft later vrij onder omgeslagen bladrand: Parornix carpinella

6a mijn onderzijdig: Phyllonorycter tenerella

6b mijn bovenzijdig => 7

7a pop: bovenzijde van het cremaster glad: Phyllonorycter aemula

7b bovenzijde van het cremaster ruw door stekelige papillen => 8

8a pop: abdomen 7 ventraal met aan weerszijden een enkele rij relatief zware stekeltjes: Phyllonorycter esperella

8b deze stekeltjes zwakker, in een gedeeltelijk dubbele rij: Phyllonorycter coryli

9a lapjeszak: Coleophora violacea

9b samengestelde bladzak: zak sterk gekromd: Coleophora serratella (jeugdzak)

9c buisvormige bladzak: Coleophora serratella (volgroeide zak)

9d spatelvormige bladzak: Coleophora milvipennis

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 5.iv.2018