laurierwilg

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Gelechiidae Carpatolechia notatella
blad vrijlevend Tenthredinidae Pristiphora kontuniemii
blad vrijlevend Tenthredinidae Pristiphora micronematica
blad verborgen Tortricidae Acleris effractana
stengel gal Cecidomyiidae Rabdophaga salicis
bloem boorder larve Curculionidae Dorytomus majalis
inquiline larve Apionidae Melanapion minimum
stengel boorder onzeker Cecidomyiidae Rabdophaga nielsenii
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Cavariella pastinacae
blad dons Erysiphales Erysiphe adunca
blad gal Cecidomyiidae Iteomyia major
blad gal Cecidomyiidae Rabdophaga nervorum
blad gal Cecidomyiidae Rabdophaga terminalis
blad gal Eriophyidae Aculus tetanothrix
blad gal Psyllidae Cacopsylla brunneipennis
blad gal Psyllidae Cacopsylla pulchra
blad gal Tenthredinidae Euura destricta
blad gal Tenthredinidae Euura proxima
blad gal Triozidae Bactericera albiventris
blad gal Triozidae Bactericera salicivora
blad mineerder Agromyzidae Aulagromyza tridentata
blad mineerder Chrysomelidae Zeugophora flavicollis
blad mineerder Coleophoridae Coleophora lusciniaepennella
blad mineerder Curculionidae Isochnus sequensi
blad mineerder Curculionidae Rhamphus pulicarius
blad mineerder Curculionidae Tachyerges decoratus
blad mineerder Gracillariidae Caloptilia stigmatella
blad mineerder zelden Gracillariidae Phyllocnistis labyrinthella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter connexella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter pastorella
blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia pulverulentella
blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia intimella
blad mineerder onzeker Nepticulidae Ectoedemia occultella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella salicis
blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus microcephalus
blad ovipositie-litteken Tenthredinidae Pristiphora conjugata
blad wrat aecia uredinia telia zelden Pucciniales Melampsora amygdalinae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora allii-fragilis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora epitea
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora galanthi-fragilis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora laricis-pentandrae
blad wrat uredinia telia zelden Pucciniales Melampsora salicis-albae
blad vrijlevend Eriophyidae Acaphyllisa salicobia
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus phyllocoptoides
stengel gal Cecidomyiidae Rabdophaga lattkei
stengel gal Santalaceae Viscum album
stengel gal Tenthredinidae Euura amerinae
blad vrijlevend Aphididae Chaitophorus niger
stengel vrijlevend Aphididae Pterocomma rufipes
stengel vrijlevend Aphididae Pterocomma salicis
blad vrijlevend Aphididae Chaitophorus pentandrinus
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Cavariella theobaldi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 12.i.2020