Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cannabis

Cannabis hennep

(For a dichotomous table for galls on Cannabis by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a veervormig vertakte gangmijn; hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

1b mijn weinig vertakt, niet geassocieerd met de hoofdnerf => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a laatste deel van de mijn sterk, blaasachtig verbreed: Agromyza reptans**

2b mijn tot het einde toe duidelijk gangachtig => 3

3a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; begindeel van de mijn nooit gespiraliseerd: Chromatomyia horticola

3b verpopping buiten de mijn; als de mijn niet toevallig in de top van een blaspits begint is het eerste deel opgewonden in een dicht spiraaltje: Liriomyza cannabis

**Deze soort is in de tabel opgenomen op basis van relatief oude literatuur-informatie, met name Hering (1957a). Het was toen nog niet bekend dat er onder de naam A. reptans nog een tweede soort schuilging, A. pseudoreptans. Zie de tabel voor Urtica< voor het verschil tussen deze twee soorten.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 26.vi.2020