Celtis netelboom, zwepenboom

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaas- of vouwmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b zeer lange bovenzijdge gang, naar het eind verbreed, maar geen blaas vormend; larve een made; verpopping buiten de mijn: Agromyza trebinjensis

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve mineert levenslang, en verpopt in de mijn: Phyllonorycter millierella

2b de oudere larve verlaat de mijn en leeft daarna in een ingerolde bladrand: Caloptilia fidella

mod 9.x.2017