Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Prunus armeniaca

abrikoos

synoniem: Armeniaca vulgaris

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Pleosporaceae Alternaria alternata
blad bladvlek Venturiaceae Venturia carpophila
blad bladvlek Venturiaceae Venturia cerasi
blad vrijlevend Pentatomidae Pentatoma rufipes
blad vrijlevend Ricaniidae Ricania speculum
blad vrijlevend Miridae Acrorrhinium conspersum
bloem vrijlevend Miridae Closterotomus trivialis
blad vrijlevend Miridae Phytocoris longipennis
blad vrijlevend Pentatomidae Rhaphigaster nebulosa
blad vrijlevend Pentatomidae Apodiphus amygdali
blad vrijlevend Pentatomidae Mustha vicina
blad vrijlevend Pentatomidae Apodiphus integriceps
blad vrijlevend Pentatomidae Carenoplistus acutus
bloem vrijlevend Pentatomidae Piezodorus lituratus
blad vrijlevend Tingidae Physatocheila municeps
vrucht boorder larve Curculionidae Polydrusus ponticus
blad schildje Aleyrodidae Siphoninus phillyreae
Margarodidae Gueriniella serratulae
stengel schildje Coccidae Saissetia oleae
stengel schildje Coccidae Ceroplastes japonicus
blad vrijlevend Erebidae Ophiusa tirhaca
stengel boorder Cossidae Zeuzera pyrina
blad gal Aphididae Myzus mumecola
blad vrijlevend Geometridae Operophtera brumata
blad vrijlevend Papilionidae Iphiclides feisthamelii
blad vrijlevend Lycaenidae Thecla betulae
blad vrijlevend Zygaenidae Aglaope infausta
blad vrijlevend Papilionidae Iphiclides podalirius
stengel boorder Cossidae Cossus cossus
stengel boorder Buprestidae Perotis lugubris
stengel boorder Buprestidae Anthaxia sponsa
stengel boorder Buprestidae Agrilus roscidus
stengel boorder Buprestidae Anthaxia kiesenwetteri
stengel boorder Buprestidae Anthaxia candens
stengel boorder Buprestidae Agrilus macroderus
stengel boorder Buprestidae Ptosima undecimmaculata
stengel boorder Buprestidae Acmaeodera pilosellae
stengel boorder Buprestidae Capnodis tenebrionis
wortel boorder Buprestidae Perotis unicolor
blad vrijlevend Cicadellidae Hauptidia maroccana
blad vrijlevend Cicadellidae Zygina discolor
blad vrijlevend Cicadellidae Zygina flammigera
stengel boorder Curculionidae Xyleborinus saxesenii
stengel boorder Curculionidae Xyleborus dispar
stengel boorder Curculionidae Scolytus mali
stengel boorder Curculionidae Scolytus amygdali
stengel boorder Curculionidae Scolytus rugulosus
stengel boorder Curculionidae Magdalis ruficornis
bloem verborgen Thripidae Thrips meridionalis
vrucht boorder Eurytomidae Eurytoma schreineri
blad verborgen Pamphilidae Neurotoma saltuum
vrucht boorder Tenthredinidae Hoplocampa flava
vrucht boorder Tenthredinidae Hoplocampa minuta
blad verborgen Pamphilidae Neurotoma nemoralis
blad verborgen Chimabachidae Diurnea fagella
blad verborgen Yponomeutidae Yponomeuta padella
blad vrijlevend Tingidae Stephanitis pyri
vrucht boorder Tortricidae Cydia pomonella
blad verborgen Tortricidae Adoxophyes orana
blad verborgen Tortricidae Neosphaleroptera nubilana
blad verborgen Tortricidae Acleris variegana
stengel boorder Tortricidae Enarmonia formosana
systemisch vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus lanceolatisetae
stengel boorder voorjaarsgeneratie Gelechiidae Anarsia lineatella
vrucht boorder zomergeneratie Gelechiidae Anarsia lineatella
bloem gal larve Curculionidae Anthonomus amygdali
onbekend boorder larve Curculionidae Anthonomus baudueri
blad mineerder Rhynchitidae Neocoenorrhinus pauxillus
blad schildje Aleyrodidae Aleurocanthus spiniferus
stengel schildje Coccidae Sphaerolecanium prunastri
systemisch schildje Diaspididae Parlatoria oleae
stengel gal Eriophyidae Acalitus phloeocoptes
blad gal Cecidomyiidae Dasineura tortrix
vrucht boorder Tephritidae Ceratitis capitata
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Myzus persicae
blad vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus pulcher
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Rhopalosiphum rufiabdominale
blad vrijlevend Aphididae Aphis spiraecola
stengel vrijlevend belangrijkste Aphididae Pterochloroides persicae
blad dons Erysiphales Erysiphe prunastri
blad dons Erysiphales Podosphaera pannosa
blad dons Erysiphales Podosphaera tridactyla
blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Brachycaudus cardui
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Phorodon humuli
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Rhopalosiphum padi
blad gal Eriophyidae Eriophyes similis
blad gal Eriophyidae Phyllocoptes abaenus
blad gal onzeker Psyllidae Cacopsylla affinis
blad gal Psyllidae Cacopsylla melanoneura
blad gal Psyllidae Cacopsylla picta
blad gal Psyllidae Cacopsylla pruni
blad mineerder Coleophoridae Coleophora prunifoliae
blad mineerder Gelechiidae Recurvaria nanella
blad mineerder Gracillariidae Parornix finitimella
blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia clerkella
blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia prunifoliella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella oxyacanthella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella plagicolella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella prunetorum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Leucotelium cerasi
blad wrat uredinia telia Pucciniales Tranzschelia discolor
blad wrat uredinia telia Pucciniales Tranzschelia pruni-spinosae
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Hyalopterus amygdali
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus schlechtendali
stengel vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Brachycaudus persicae
stengel heksenbezem Taphrinales Taphrina armeniacae
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Hyalopterus pruni
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Rhopalosiphum nymphaeae
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
stengel schildje Pseudococcidae Phenacoccus aceris
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 27.x.2022