orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Pleosporales Ascochyta amelanchieris
blad mineerder Rhynchitidae Neocoenorrhinus pauxillus
stengel schildje Diaspididae Epidiaspis leperii
bladknop gal onzeker Eriophyidae Eriophyes calycobius
stengel schildje Coccidae Pulvinaria regalis
blad schildje Coccidae Pulvinaria hydrangeae
vrucht boorder Tephritidae Anomoia purmunda
bladknop gal Eriophyidae Eriophyes amelancheus
blad dons Erysiphales Phyllactinia mali
blad dons Erysiphales Podosphaera amelanchieris
blad gal Aphididae Aphis pomi
blad gal Aphididae Dysaphis parasorbi
blad gal Eriophyidae Eriophyes aroniae
blad gal Eriophyidae Eriophyes pyri
blad gal Psyllidae Cacopsylla breviantennata
blad mineerder Bucculatricidae Bucculatrix bechsteinella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora hemerobiella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora kroneella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trigeminella
blad mineerder Curculionidae Rhamphus oxyacanthae
blad mineerder Gelechiidae Recurvaria nanella
blad mineerder Gracillariidae Callisto pfaffenzelleri
blad mineerder Gracillariidae Parornix anglicella
blad mineerder Gracillariidae Parornix anguliferella
blad mineerder Gracillariidae Parornix ornatella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter deschkai
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter mespilella
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera malifoliella
blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia clerkella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella hybnerella
blad mineerder onzeker Nepticulidae Stigmella magdalenae
blad mineerder Nepticulidae Stigmella mespilicola
blad mineerder Nepticulidae Stigmella oxyacanthella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella sorbi
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium amelanchieris
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium clavariiforme
blad wrat uredinia telia Pucciniales Ochropsora ariae
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Rhopalosiphum oxyacanthae
stengel gal zomergeneratie Aphididae Eriosoma lanigerum
stengel gal Santalaceae Viscum album
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 26.vi.2019